Välkommen till TeaterAlliansens hemsida

TeaterAlliansen är ett bolag, som ägs gemensamt av Teaterförbundet, Svensk Scenkonst och Trygghetsrådet TRS. Bolaget, som har sina lokaler i Gäddviken i Nacka, har statligt bidrag för sin verksamhet. TeaterAlliansen ger kvalificerade, yrkesverksamma frilansande skådespelare på teaterområdet en grundanställning, som fungerar mellan de anställdas olika uppdrag på en mycket rörlig arbetsmarknad. Under rubriken ”om oss” kan du läsa mer om bolagets verksamhet.

Är du uppdragsgivare på scenkonstområdet och söker skådespelare?
TeaterAlliansen har en egen skådespelarförmedling, som tillhandahåller en mycket lätthanterlig tjänst, Skådespelarkatalogen i menyraden till vänster, där du som uppdragsgivare kan hitta den skådespelare du letar efter. Använd gärna katalogens sökfunktion, som hjälper dig att få ett snabbt resultat. Till Sök Skådespelare

Kurser
Under rubriken Kurser i vänsterspalten hittar du TeaterAlliansens utbud av kompetensutvecklande kurser, workshops och seminarier. Verksamheten vänder sig till professionella skådespelare och är öppen även för dig som inte är anställd vid TeateraAlliansen.

Meddelande från WorkRoom

Laddar meddelande från WorkRoom.